Nieuws

Transportbedrijven verkiezen binnen EU vrachtwagen boven trein

Transportbedrijven kiezen veel vaker voor de weg dan voor het spoor om hun goederen binnen de Europese Unie te vervoeren.

Dat schrijft de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport. Het goederenvervoer per spoor verliest terrein sinds 2011, ondanks de doelstelling van de Europese Commissie om dit te fors laten stijgen.

De EU droeg tussen 2007 en 2013 ongeveer 28 miljard euro bij aan spoorprojecten, maar die investering heeft niet het gewenste effect gehad. Nederland ontving bijna 77 miljoen.

Internationale goederentreinen rijden op veel trajecten gemiddeld maar achttien kilometer per uur. Dat komt mede doordat spoornetwerken nog altijd een nationale aangelegenheid zijn, waarbij in elk land andere regels gelden.

Hoewel tussen de lidstaten grote verschillen bestaan, wordt gemiddeld driekwart van de goederen binnen Europa over de weg vervoerd. In Nederland wordt slechts 5 procent per spoor verplaatst.

Voor een soepel Europees spoorsysteem is nog een lange weg te gaan, aldus de Rekenkamer. Lidstaten moeten meer doen om hun systemen op elkaar af te stemmen, stellen de Europese rekenmeesters. ”Extra geld alleen lost het probleem niet op.”