Nieuws

Wat zijn Incoterms en welke kies je?

Wat zijn Incoterms en welke kies je?

Heb jij als ondernemer de intentie om internationaal te gaan handelen? Wil jij goederen exporteren of juist importeren? Dat klinkt niet alleen spannend, maar dat is het ook. Je komt voor allerlei nieuwe uitdagingen te staan en je hebt veel zaken waar je als internationaal ondernemer rekening mee moet houden. In ons eerdere blog vertellen we meer over waar je op moet letten als je internationaal wilt gaan ondernemen. Want waar begin je? Zodra je zeker weet dat jij goederen gaat importeren of exporteren, is het verstandig om te kijken tegen welke leveringsvoorwaarden je dit wilt doen. Er zijn nog al wat mogelijkheden en om je enigszins wegwijs te maken, vertellen we je graag meer over de internationale leveringsvoorwaarden. Je wilt immers dat jouw zending onder de juiste condities vervoerd wordt en niet dat je tijdens het transport of nadien voor verrassingen komt te staan.

Wat zijn internationale leveringsvoorwaarden

In leveringsvoorwaarden staat wat er geregeld is tussen jou en je leverancier of afnemer met betrekking tot de levering van jouw zending. Voor het zakendoen met het buitenland zijn er internationale leveringsvoorwaarden die gelden voor het transport en de levering van de goederen. Deze zogenaamde Incoterms zijn internationaal geaccepteerde leveringsvoorwaarden. Deze Incoterms zijn opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC) en worden iedere 10 jaar herzien. Hierbij worden afspraken gemaakt over het transport, verzekeringen, vergunningen, documenten, douaneformaliteiten en wanneer het risico overgaat van de verkoper naar de koper. Deze voorwaarden zijn belangrijk voor onder andere administratie, risicobeheersing en aansprakelijkheid. Wanneer je duidelijk met je leverancier of afnemer een Incoterm afspreekt, leg je vast wie er bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer, maar ook wie er aansprakelijk wordt gesteld voor schade tijdens transport.

De verschillende Incoterms

In totaal zijn er 11 verschillende varianten van de Incoterms, die allemaal iets anders zijn kijkend naar de overdracht van het risico van de zending. Welke Incoterm het meest geschikt is voor jou, hangt af van de vervoerswijze en van welke verplichtingen jij al dan niet op je wilt nemen. De mogelijkheden voor zeevervoer zijn: FAS, FOB, CFR en CIF. Voor alle andere vormen van internationaal transport kun je kiezen uit de overige Incoterms.

Hieronder benoemen we de verschillende Incoterms.

Ex Works (EXW) – af fabriek

De verkoper levert zijn goederen af op een afgesproken plaats, zoals een fabriek of magazijn. De koper heeft bij deze variant de meeste verantwoordelijkheid wat kosten en risico’s betreft. Ex Works wordt over het algemeen afgeraden voor zee- en luchtvrachten, terwijl dit voor wegtransport een zeer gebruikelijke Incoterm is.

Free Carrier (FCA) – vrachtvrij tot vervoerder

De verkoper is bij deze Incoterm verantwoordelijk voor alle douaneactiviteiten in het land van herkomst en zorgt ervoor dat de factuur en de verpakking allebei kloppen en dat er een vergunning is voor uitvoer. Hij is verantwoordelijk voor het eventuele voortransport en draagt de goederen over aan de door de koper aangewezen vervoerder op een vooraf afgesproken plaats. Wanneer de vervoerder de goederen aanneemt, draagt de koper alle verantwoordelijkheden en risico’s van verlies of beschadiging.

Free Alongside Ship (FAS) – vrij langszij schip

De verkoper zorgt ervoor dat de goederen juist zijn verpakt en zijn voorzien van een factuur en dat de goederen met uitvoervergunning bij de afgesproken haven komen. Hij is niet verantwoordelijk voor het aan boord brengen van de goederen. Aan de kade verschuiven de risico’s en kosten van verkoper naar koper.

Free On Board (FOB) – vrij aan boord

De verkoper is verantwoordelijk voor de factuur, verpakking, de uitvoervergunning en overige douaneformaliteiten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de kosten van bijvoorbeeld de belading en voor alle mogelijke risico’s tot het moment dat de goederen over de reling van het schip zijn. Op het moment dat alle goederen eenmaal aan boord zijn van het schip in de vooraf afgesproken haven, verschuiven de kosten en risico’s van verkoper naar koper. De afleverconditie FOB kan alleen toegepast worden op bulkgoederen.

Cost and Freight (CFR) – kostprijs en vracht

De verkoper is verantwoordelijk voor de kosten en de risico’s om de goederen naar de bestemmingshaven te brengen, inclusief het uitklaren van de goederen. Wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de bestemmingshaven, verschuiven de kosten en risico’s van de verkoper naar de koper.

Cost, Insurance and Freight (CIF) – kostprijs, verzekering en vracht

Deze Incoterm lijkt op CFR, alleen is de verkoper bij CIF verplicht om een zeetransportverzekering af te sluiten tegen het risico voor de koper van verlies of schade aan de goederen tijdens transport. De Incoterm CIF is een van de meest toegepaste, omdat hierbij de kosten en de risico’s redelijk gelijk worden verdeeld over de partijen.

Carriage Paid To (CPT) – vrachtvrij tot

De verkoper regelt de uitklaring, betaalt de uitvoerkosten en regelt en betaalt een vervoerder die de producten op een vooraf afgesproken plaats aflevert. Op het moment dat de (eerste) vervoerder de goederen aanpakt, neemt hij de risico’s, kosten en verantwoordelijkheden over van de verkoper. Hij draagt ze op zijn beurt vervolgens weer over op de koper bij aflevering van de goederen.

Carriage and Insurance Paid To (CIP) – vrachtvrij inclusief verzekering tot

De Incoterm CIP is in grote lijnen hetzelfde als CPT. Alleen is nu de verkoper ook verantwoordelijk voor het afsluiten en betalen van een vrachtverzekering. Bij CIP geldt ook dat het risico verschuift van verkoper naar koper op het moment dat de verkoper de goederen overdraagt aan de vervoerder.

Delivered At Terminal (DAT) – franco terminal

De verkoper levert de goederen aan de koper op de overeengekomen plaats of haven (terminal). De verkoper draagt alle risico’s en kosten die samenhangen met het brengen van de goederen. Hij stelt de goederen ter beschikking vanuit het vervoersmiddel en is niet verplicht om ze zelf uit te laden. Dit is het moment waarop het risico overgaat van de verkoper op de koper. De koper is op zijn beurt verplicht om de goederen bij de douane aan te geven en alle douaneformaliteiten te regelen zoals invoerdocumenten en het betalen van eventuele invoerrechten.

Delivered At Place (DAP) – franco ter plaatse

De verkoper levert de goederen aan de koper op het moment dat het transportmiddel is aangekomen op de overeengekomen plaats. De levering van de goederen vindt dan ook plaats voor het lossen van de goederen; hier is de koper zelf voor verantwoordelijk, net als voor alle douaneformaliteiten. Voor wegtransport is DAP een zeer gebruikelijke Incoterm.

Delivered Duty Paid (DDP) – franco huis

De verkoper is verantwoordelijk voor het gehele transport, inclusief de betaling van de invoerrechten. DDP is in principe het tegenovergestelde van Ex Works: waar de verkoper bij EXW de minimale verplichtingen heeft, heeft hij bij DDP de maximale. De overdracht van de risico’s en de kosten is bij de levering aan de koper zelf.

Belangrijke aandachtspunten

Nu je weet wat er mogelijk is in de verschillende internationale leveringsvoorwaarden en je meer hebt gelezen over deze Incoterms, is het verstandig om te bekijken wat de meest gunstige voorwaarden voor jou zijn. Bij deze wat belangrijke aandachtspunten bij het overeenkomen van leveringsvoorwaarden:

  • Zorg dat de leveringsvoorwaarden duidelijk beschikbaar zijn voor je leverancier of klant. Dit kun je doen door de leveringsvoorwaarden bijvoorbeeld op te stellen in het Engels of in de taal van je leverancier of klant. Zo kunnen er geen misverstanden bestaan over de inhoud van de voorwaarden door een taalbarrière.
  • Maak duidelijke afspraken wie er verantwoordelijk is voor transportdocumenten, vergunningen, verzekeringen, documenten en andere formaliteiten.
  • Wees erop verdacht dat zaken als prijsafspraken, betalingsvoorwaarden, garanties of service niet geregeld zijn met Incoterms. Deze moet je dus apart afspreken.
  • Gebruik altijd de nieuwste versie van de Incoterms. Momenteel gelden de ICC Incoterms 2020.